Nya cykelvägar på gång?

På Stadsbyggnadskontoret pågår arbetet med en detaljplan för ett område längs Bastuhagsvägen. I detaljplanearbetet ingår en ny gång- och cykelväg längs Bastuhagsvägens västra sida, närmast skolan samt nya parkeringsfickor för hämtning och lämning av skolbarn. Mer inforamtion om projektet finns på hemsidan www.stockholm.se . Där kan man söka pågående detaljplaner via karta eller fastighetsförteckning (Tummaren 2 och Örby 4:1). Detaljplanen kommer att ställas ut för granskning under tiden 22/9 – 20/10. Då visas ett mer bearbetat förslag. Det kommer också att finnas på www.stockholm.se och i Tekniska nämndhuset. Nästa steg är att detaljplanen antas, vilket planeras till den 9/12. Därefter kan arbetet med själva byggnationen inledas.

Tills dess kan ni kolla på länkarna nedan : 

http://planer.sbk.stockholm.se/SBKPlanTemplates/SBKPlanView.aspx?id=4033

http://insyn.stockholm.se/exploatering/document/2010-04-22/Protokoll/20/protut20.pdf

http://insyn.stockholm.se/exploatering/document/2010-04-22/Dagordning/20/20.pdf