Nästa möte i FöräldraForum

Nästa möte i FöräldraForum är den 30:e augusti klockan 18.45 i personalrummet i skolan. Stora ingången. Alla som är intresserade av att höra mer vad som pågår i Sturebyskolan är välkomna.

Om du har något du vill ta upp på mötet men inte kan delta är du välkommen att maila din fråga till någon i styrelsen.