Hur stärker vi små och stora barn i deras grundtrygghet och självkänsla?

Ifall vi vill att våra barn ska utvecklas till starka individer måste vi vara trygga förebilder. Tillåta känslor som sorg och ilska. Hålla på gränser och kunna förklara varför. Och så – sluta förmedla till våra barn att livet består av en enda räcka av ”måsten”.

Åsa Fagerström, medicinjournalist

Länk till Trygga Barn