Frågor till ff

Har du en fråga som du vill att vi tar upp i forumet? Maila frågan till ordförande, eller annan i styrelsen eller kom själv till mötet och berätta. Forumet är öppet och till för alla föräldrar i skolan.

Nästa möte i FöräldraForum är den 30:e augusti klockan 18.45 i personalrummet i skolan. Stora ingången. Alla som är intresserade av att höra mer vad som pågår i Sturebyskolan är välkomna.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa en bra skola för våra barn!