Trafikkontoret hälsar på

En första kontakt är tagen med Stockholms stad och trafikkontoret. Till nästa föräldraforum finns planer på att bjuda in trafikkontoret för att gå igenom vilka förbättringsmöjigtheter som finns att ta till från skola, trafikkontor och föräldrar för att få en bättre trafikmiljö för barnen på väg till skolan.

Mer information publiceras på webben när det är bestämt kring ett ev upplägg i höst.