Föräldraforum Måndag 25 april

Nye rektorn Lars Ljungman medverkade för första gången och lämnade en lägesrapport. Nedan följer några valda delar av informationen som han gav.

Skolans ekonomi

Skolorna (Stureby/Östberga) har under de senaste åren gått med förlust. Resultatet börjar bli bättre men prognosen för 2010 visar ändå på ett minusresultat mellan -5-700 000 kronor. 85% av skolans kostnader är kostnad för personal, så kommande personalminskningar är att vänta. Neddragningarna kommer inte att drabba någon tillsvidareanställd personal utan projektanställda, visstidspersonal eller vikarier. LAS gäller.

Skolans resultat

Sturebyskolans resultat har sjunkit under de senaste åren och rektorn påpekade att det är hans uppdrag att höja skolans resultat. En fråga har ställts till lärarna vad de behöver för att klara kraven på att höja elevernas resultat. 

Positiva förändringar som hittills skett eller är på gång för skolan är:
– smartboards till alla klassrum
– alla lärare får en bärbar dator
– fler datorer i klassrummen
– alla lärare måste certifiera sig (PIM , liknande datakörkort)
– specialinsatser i de lägre åldrarna för barn med behov av extra stöd och undervisning ska införas.  Idag är det för få resurser till de yngre barnen.
– Sturebyskolan ska bli idéskolan för NO för lärarhögskolan
– Åk 1 till Åk 6 kommer att få börja med experiment till hösten NTA

Rektorn betonade att Sturebyskolan är en mycket bra skola med oerhört engagerad personal. Enligt medarbetarenkäter är det också en ”välmående” personal som trivs på skolan. Stureby har dessutom Stockholms stads yngsta kollegium med en snittålder på under 40 år!

Elevintag

Det är närhetsprincipen som gäller för att antas till  Sturebyskolan. Enligt rektorn tar de i dagsläget ingen hänsyn till eventuell syskonförtur. Det vill säga kan man inte räkna med att syskon kommer att få plats i Sturebyskolan. Till 6-årsverksamheten till hösten har man tagit in 113 barn till förskoleverksamheten (av 400 som valde Sturebyskolan i första hand). Det hårda trycket på skolorna i Enskede delar vi med Bromma och Östermalm som har liknande problem. Generellt är det inte ett problem i Stockholm. Det finns många skolor som inte fyller sina platser i dagsläget. Av den anledningen planerar man inte att bygga ut Sturebyskolan. Det är upp till varje rektor att besluta hur många som ska antas. Till hösten kommer det att vara 29-30 elever i de flesta klasser.

Noteringarna är gjorda av Ulrika Salander