Skolverket vill att vi ställer krav på Fritids

Föräldrar ställer för låga krav på fritidsverksamheten tycker skolverket. Skolverket har under flera år påtalat stora brister i fritidshemmens kvalitet. Man anser att det finns en omedvetenhet hos föräldrar om hur verksamheten fungerar och styrs. Därför satsar Skolverket nu på föräldrainformation om fritids.

Läs mer: skolverket.seBarngrupperna i fritidshemmen är dubbelt så stora idag som i början av 1990-talet. Det finns stora kvalitetsskillnader mellan kommuner i fråga om gruppstorlekar, personaltäthet och personalens utbildning. Skolverket gör nu en extra satsning för att förbättra kvaliteten.

Läs om Barnverkets krav och synpunkter på skola och fritids: Barnverket.se

Läs eller beställ Skolverkets informationsmaterial: Ditt barns fritids är viktigt