Rektorn informerar

Ekonomin är i balans

Rektorn informerade att skolans ekonomi nu går ihop men att Sturebyskolan inte blir en egen resultatenhet förrän de har redovisat överskott två år på raken. Sturebyskolan och Östbergaskolan har numera sedan september månad separerad budget. Prognosen för resten av året 2009 ser mycket bättre ut än tidigare.

Utvildningsförvaltningen ändrar i intagningssystemet

Utbildningsförvaltningen är på gång att ändra i systemet kring ansökan om förskoleplatser. Utbildningsförvaltningen håller nu på att ta fram informationsmaterial om det nya systemet. En information kommer att gå ut i slutet av januari. Hur det nya systemet ska fungera i detalj är inte känt mer än att skolan inte längre själva ska fördela platserna utan allt ska skötas av utbildningsförvaltningen. 

Ny rektor på gång

En ny rektor är på gång till skolan men i dagsläget är det för tidigt att berätta mer. Kerstin Wretborns vikariat går ut vid årsskiftet och ny bemanning ska finnas på plats i och med det nya året. Kerstin Wiksells anställning övergår till pension under februari månad.

Föräldraforum tackade rekror Kerstin Wretborn för hennes tid i skolan och för den positiva förändring som hon bidragit till.