Frågor till förvaltningsrådet 8/12

Föräldraforum bestämde att lämna in en skrivelse till förvaltningsrådet. Skrivelsen formulerades under det senaste ff-mötet och innehåller bl.a. följande punkter;  

 • Skolledningens strategier för framtida överintag av elever och omorganisation 
  •  Hur gör de med eleverna när det blir sammanslagning av de integrerade klasserna? Finns risk att det kan bli 35 elever i en klass? Bra om det kan gå ut information inför öppet hus.
 • Hur arbetar skolan strategiskt kring mångfaldsfrågor och jämställdhet?
  • Vilka strategier finns för att jobba främjande med barn från andra länder eller med särskilda behov?
  • Hur jobbar skolan för att bemöta barnen, motverka mobbing och integrera  elever med särskilda behov på ett bra sätt i verksamheten? (ex Humlan och nya förberedelseklassen)
  • Vilka åtgärdsprogram finns om det inte fungerar? Vilken utbildning och stöd får lärarna? Hur ser deras verktygslåda ut?
 • Aktivitetsfonden finns och får gärna utnyttjas bättre av skolan.
 • Schemaläggning och slöjdlektioner i Östbergaskolan