Fakta om skolan

Åk 1-3 har åldersblandade och åldershomogena klasser. Åk 1-6 är treparallelligt. Från åk 7 har vi fyra paralleller med två profilklasser med inriktning Ma/No och Idrott/Hälsa samt två klasser med kreativa val inom elevens val.

Utbildningen vid Sturebyskolan präglas av en helhetssyn med elevens utveckling i fokus, en välanpassad studietakt och arbetsformer med tydliga kunskapskrav. Vid Sturebyskolan bemöter vi varandra med respekt och ser varandra som en tillgång. Skolledningen strävar efter att Sturebyskolan ska vara en trivsam arbetsplats, både för skolans personal och elever.

Läs mer fakta om skolan: http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=dda042bbd6dd4c018021891adae9997d