Skolans kvalitetspris 2004

Trygga, glada barn lär sig mera – insikt som gav Kvalitetspriset 2004

Trygga barn med god social kompetens klarar sig bäst. Det anser personalen i Sturebyskolan, som har tilldelats Stockholms stads Kvalitetspris för sitt arbete med att ge barnen goda förutsättningar att lyckas i skolarbetet. Och det gör ungdomarna. I våras fick samtliga avgångselever godkänt i alla ämnen.

Att skapa en trygg och tillåtande miljö med positiva förväntningar på eleverna, det är det bästa sättet att få dem att ta till sig kunskap. Så resonerar rektorn Randi Greger-Carlesund, vars professionella ledarskap var en av de faktorer som gav skolan Kvalitetspriset.

– Eleverna ska känna att vi tycker om dem och vill deras bästa. De är viktigt att de känner sig trygga och att de har både ämneskunskaper och social kompetens, säger Randi Greger-Carlesund.

Läs mer: http://stockholm.se/OmStockholm/Stadens-verksamhetsmal/Kvalitetsarbetet/Goda-exempel/Skola/