Lärare utsätts för hot och våld

I Stockholm uppger nästan en av tio bland skolpersonalen att de hotats och utsatts våld i skolan i hög grad under det senaste året. När läraren Paul fick näsan knäckt …