Vab-rekord när intyget försvann

I februari sprängde ansökningarna om tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn 400.000-gränsen. Trots rekordnivåer och skrotat vab-intyg har Försäkringskassan inte utvidgat kontrollen av vabbande föräldrar, och i sommar blir …