Uteförskolor stressar de minsta barnen

”Bör vara tre år” Barn under tre år bör inte vistas på uteförskolor. Enligt en studie gjord på förskolebarn i Malmö, ökar stresshormonet kortisol hos de minsta barnen på uteförskolorna.