Regeringen backar om lex Sarah i skolan

Regeringen drar tillbaka sitt lagförslag om att införa lex Sarah i skolan. Det handlade om att personal som jobbar i skolan ska bli skyldiga att rapportera om allvarliga missförhållanden eller …