Fonder

Stureby föräldraforum har tre fonder.

Skolresebidrag

Ansök om skolresebidrag från Sturebyskolans Föräldraforum

Läs mer om detta här >>>

Aktivitesfonden

Ansök om extra medel till barnens friluftsdagar

Läs mer om detta här >>>

Skutan

Skutanfondens medel ska användas för fritidsverksamhet för Sturebyskolans mellanstadium.

Läs mer om detta här >>>