September
Dagordning FF-möte 12 september 2018
Protokoll FF-möte 12 september 2018

Årsmöte 2018
Dagordning Årsmöte 23 oktober 2018
Valberedningens förslag till styrelse 2018/2019
Bokföring 2017/2018
Revisionsberättelse 2017/2018
Verksamhetsberättelse 2017/2018
Verksamhetsplan 2018/2019
Budget 2018–2019
Protokoll från årsmötet 2018

December 2018
Dagordning för FF-möte 6 december 2018

Februari 2019
Dagordning FF-möte 4 februari 2019
Protokoll FF-möte 4 februari 2019

Mars 2019
Dagordning FF-möte 19 mars 2019
Protokoll FF-möte 19 mars 2019

Maj 2019
Dagordning FF-möte 15 maj 2019