Nedsölat golv, snuskig toalettring och ett halvtrasiglås. Många svenska skolbarn håller sig hellre än går på toa i skolan. Och vart femte barn har problem med sin urinblåsa eller tarmfunktion.

De allra flesta barn behöver gå på toaletten minst en gång under skoldagen. Den som har problem med blåsan bör kissa ungefär var tredje timma, i lugn och ro, med hjälp av en avslappnad sitteknik. Men många barn låter bli – en skolstudie från Göteborg visar att 16 procent aldrig kissade och att 63 procent aldrig bajsade på toaletten i skolan.

Sjuksköterskan Barbro Lundblad, som gjort studien, påpekar att toalettbesöken ofta kompliceras av lärarnas regler: Det kan upplevas ”skämmigt” att räcka upp handen och be om att få gå på toa inför alla klasskompisarna.

Snuskig toa kan ge blåsproblem – Trygg-Hansa.

Märkt med:

Stoppa husbygget – Husbygget är stoppat!!

Japp, nu är det verkligen sant. Gruppen av engagerade föräldar lyckades få politikerna att lyssna på argumenten mot ett husbygge på skolans mark. Efter mycket jobb och lång tid av påverkan valde politikerna att rösta nej till förslaget.

Ett stort tack till alla som engagerat sig i frågan.

Nästa fas är att ta fram kreativa förslag om hur skolan kan använda denna mark på bästa sätt. Två olika medborgarförlag finns redan att jobba vidare på. Att hitta bra förslag, samarbeta med skolan (rektor och övrig personal) samt att lobba + fortsätta samarbetet med folkpartiet, vänsterpartiet mfl för att få igenom något förslag är jätteviktigt – en stor risk är annars att något av ”kontoren” kommer på samma husbyggaridé om nåt år och börjar om från början med alltihop..

Låter det intressant? Vill du vara med och påverka hur skolans mark ska kunna användas på bästa sätt för eleverna? Hör av dig till oss genom ”kontakta oss” eller ta direktkontakt med någon av styrelsemedlemmarna.

Mediainslag

DN 3/8-08
SR 24/10-08
DN 24/10-08

Mediainslag

Japp, nu är det verkligen sant. Gruppen av engagerade föräldar lyckades få politikerna att lyssna på argumenten mot ett husbygge på skolans mark. Efter mycket jobb och lång tid av påverkan valde politikerna att rösta nej till förslaget.

Ett stort tack till alla som engagerat sig i frågan.

Nästa fas är att ta fram kreativa förslag om hur skolan kan använda denna mark på bästa sätt. Två olika medborgarförlag finns redan att jobba vidare på. Att hitta bra förslag, samarbeta med skolan (rektor och övrig personal) samt att lobba + fortsätta samarbetet med folkpartiet, vänsterpartiet mfl för att få igenom något förslag är jätteviktigt – en stor risk är annars att något av ”kontoren” kommer på samma husbyggaridé om nåt år och börjar om från början med alltihop..

Låter det intressant? Vill du vara med och påverka hur skolans mark ska kunna användas på bästa sätt för eleverna? Hör av dig till oss genom ”kontakta oss” eller ta direktkontakt med någon av styrelsemedlemmarna.

Mediainslag

DN 3/8-08
SR 24/10-08
DN 24/10-08

Mediainslag

Läs Lotta Edholms blogg om sitt besök i Sturebyskolan den 20 mars 2009

Jag har precis kommit tillbaka från ett mycket intressant besök från Sturebyskolan, som ligger i södra delarna av Stockholm. Sturebyskolan är en stor skola med lite mer än 900 elever, från förskoleklass till årskurs 9.

Sturebyskolan har valt att dela in skolan i olika inriktningar för att alla elever som går där ska kunna läsa ämnen som intresserar just dem. Skolan erbjuder bl a klasser med fördjupade studier inom matematik och naturvetenskap. Undervisningen i dessa ämnen sker i ett högt tempo och under det sista året erbjuds eleverna att läsa in gymnasiets A-kurser i matematik och engelska. Detta är möjligt genom ett samarbete med Farsta gymnasium där elever och lärare bl a möts genom en IT-baserad plattform. Skolbesök: Sturebyskolan « Lotta Edholm.

Märkt med:

Det är tryggt för våra ungdomar att veta att vi vuxna finns ute på kvällar/helger och det är mycket bra om det är vuxna som barnen känner igen. Nattvandringarna har hållit på flera år och har stort stöd bland skolans föräldrar och upplevs som viktiga. Men för att nattvandringen ska fungera bra behöver vi alla hjälpas åt att sprida information om den i ansvariga klasser.

Märkt med:

Trygga, glada barn lär sig mera – insikt som gav Kvalitetspriset 2004

Trygga barn med god social kompetens klarar sig bäst. Det anser personalen i Sturebyskolan, som har tilldelats Stockholms stads Kvalitetspris för sitt arbete med att ge barnen goda förutsättningar att lyckas i skolarbetet. Och det gör ungdomarna. I våras fick samtliga avgångselever godkänt i alla ämnen.

Att skapa en trygg och tillåtande miljö med positiva förväntningar på eleverna, det är det bästa sättet att få dem att ta till sig kunskap. Så resonerar rektorn Randi Greger-Carlesund, vars professionella ledarskap var en av de faktorer som gav skolan Kvalitetspriset.

– Eleverna ska känna att vi tycker om dem och vill deras bästa. De är viktigt att de känner sig trygga och att de har både ämneskunskaper och social kompetens, säger Randi Greger-Carlesund.

Läs mer: http://stockholm.se/OmStockholm/Stadens-verksamhetsmal/Kvalitetsarbetet/Goda-exempel/Skola/