Nu finns det justerade protokollet från Föräldraforums möte den 24 september att läsa här:
http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2020/09/Protokoll-FF-200924.pdf

OBS! Schemat är uppdaterat 4 oktober 2020 efter att vi upptäckt ett litet fel.

Syftet med kvälls- och nattvandring är att vara ett vuxet positivt och tryggt inslag för ungdomarna. Därför är det är viktigt att vi rör oss i de områden där ungdomar vistas.

Nu finns läsårets schema för kvällsvandring att läsa här:

Kvällsvandringsschema ht2020 – vt 2021 NY

Ni kan också gå med i Facebook-gruppen:

Kvälls- och nattvandring Föräldraforum Sturebyskolan Stockholm

Gruppen är offentlig.

Nästa FF-möte är torsdagen den 24/9 kl 18.30.

Mötet sker digitalt i form av frågor & svar med rektorn.

Av praktiska skäl kommer endast FF:s klassrepresentanter bjudas in.

Protokoll från mötet kommer som vanligt att läggas ut på hemsidan

Nu finns det justerade protokollet från FF:s möte den 7 maj att läsa här:
Protokoll FF-möte 20200507

Nästa FF-möte är torsdagen den 7/5 kl 18.30.

Mötet sker digitalt i form av frågor & svar med rektorn.

Av praktiska skäl kommer endast FF:s klassrepresentanter bjudas in.

Protokoll från mötet kommer som vanligt att läggas ut på hemsidan.

Nu finns det justerade protokollet från Föräldraforums möte den 19 februari att läsa här:
Protokoll FF-möte 20200219

Anteckningar från rektorn informerar finns här:
Anteckningar Rektorn informerar 20200219

Nu finns det justerade protokollet från årsmötet att läsa här:
http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2020/03/Protokoll-FF-A%CC%8Arsmo%CC%88te-2020.pdf