Här finns läsårets schema för kvällsvandring:
Schema kvällsvandring 2021/2022

Nu finns det justerade protokollet från FF:s senaste möte att läsa här:
Protokoll FF-möte 28 september 2021

Dessutom finns FF:s inspel till skolan i frågor kring digital kommunikation att läsa här:
FF:s inspel kring digital kommunikation 2021

Nu finns det justerade protokollet från FF:s möte den 14 april att läsa här:
Protokoll FF-möte 20210414.pdf

Nu finns det justerade protokollet från FF:s årsmöte att läsa här:
Protokoll Årsmöte FF 20210223

Justerat protokoll från FF:s ordinarie möte som hölls i anslutning till årsstämman finns att läsa här:
Protokoll ordinarie FF-möte 20210223

Tisdagen den 23 februari kl 18.00 håller Föräldraforum årsmöte kombinerat med ordinarie FF-möte. Detta möte sker via Teams och alla klassrepresentanter bjuds in via mejl. Observera att mötet startar redan kl 18.00, alltså en halvtimme tidigare än vanligt.

Alla dokument inför årsmötet finns att läsa här:

1. Dagordning
2. Verksamhetsberättelse 2020
3. Resultaträkning 2020
4. Balansräkning 2020
5. Revisionsberättelse 2020
6. Ändring av stadgar §7
7. Verksamhetsplan 2021

Nu finns det justerade protokollet från FF:s digitala möte att läsa här:
http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2020/12/Protokoll-FF-mo%CC%88te-20201209.pdf

Mötet hålls via Microsoft Teams. Vill ni vara med mejlar ni FF:s ordförande Helena Olsson för att få en länk till mötet.
Adressen är ordforande@ffsturebyskolan.se.

Dagordning digitalt FF-möte 2020-12-09 18:30

 1. Val av sekreterare
 2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Information från rektorn.
  1. Corona och anpassningar i verksamhet
  2. Ordning och arbetsro
  3. Skolmaten
  4. Julavslutning
  5. Sammanfattning höstterminen
 4. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor
 5. Fokusområden
  1. Cykeldag & Julmarknad
  2. Kvällsvandring
  3. Skutan
  4. Skolråd samt frågor till och från skolrådet
 6. Övriga frågor
 7. Kommande möten, vårterminen 2020