Dyslexigruppen

 Syfte:

  • Bevaka frågeställningar som rör läs- och skrivsvårigheter
  • Föra en dialog med skolan
  • Lära och sprida kunskap (expertkunskap)
  • Erfarenhetsbyte/support (förälder-förälder)
  • Stödja barnen