Föräldraalliansen älskar IUP!

Föräldraalliansens ordförande Håkan Mossberg och Tommy Lindström, styrelseledamot i Föräldraalliansen sitter och diskuterar lärarnas ökade administrativa börda på utbildningsdepartementet.
De är inbjudna som referensgrupp; att hjälpa den av Björklund tillsatta utredaren Thomas Persson med värdefull input från ett föräldraperspektiv. Samma dag skickar utbildningsministern ut ett dokument som på ett tydligt sätt meddelar vad utredningen ska komma fram till – nämligen att den individuella utvecklingsplanen (IUP) ska försvinna!