Etikett: Sturebyskolan

Ny rektor för Sturebyskolan

Ny rektor för Sturebyskolan fr.o.m. 18 januari 2016 är Martin Widholm. Martin arbetar för närvarande som affärsområdeschef på Jensen Education.

Märkt med: ,

Status i lokalfrågan

Utbildningsförvaltningen arbetar tillsammans med skolans ledning på att ta fram ett förslag till lösning av skolans lokalproblem.

Märkt med:

Beslutet angående förvaltningens svar på Lotta Edholms skrivelse

Man kan notera att alliansen reserverade sig mot beslutet och hade ett eget förslag som gick ut på att Sturebyskolan skulle byggas ut. Majoriteten röstade mot detta förslag till förmån för förvaltningens skrivelse. http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1808217

Märkt med:

Svar till förvaltningsrätten angående vitesföreläggande för brister i arbetsmiljö

Yttrande till förvaltningsrätten avseende utdömande av vite http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1808213

Märkt med:

Föräldraforum möte

Välkomna på läsårets 2015/16 första möte i föräldraforum. Mötet äger rum måndagen den 14 september kl 18:30-20:30. Vi håller som vanligt till i personalrummet vid aulan. Agendan hittar du här: FF Dagordning 150914

Märkt med: ,

Edholm (FP): Staden fortfarande svarslös om #Sturebyskolan

Sedan i våras saknas planering för hur staden ska lösa lokalsituationen på Sturebyskolan, en kommunal F-9-skola i Söderort i Stockholm.

Märkt med:

Var femte fick inte börja den skola de önskat

Nära en av fem Stockholmsbarn som gör sin första skoldag får inte gå på skolan som var deras förstahandsval.

Märkt med:
Top