Etikett: Rutiner

Rutin för hantering av ogiltig frånvaro

NY RUTIN FÖR MEDDELANDE OM OGILTIG FRÅNVARO I december skickade skolan information om det nya system för meddelande om ogiltig frånvaro, som kommer att införas vårterminen 2013. Vårdnadshavare ombads fylla i en blankett med kontaktuppgifter, samt ange vilka alternativ som

Taggar: ,

Ny rutin för hantering av ogiltig frånvaro

För att kunna uppfylla lagens krav, samt för att försäkra oss om att ingen elev avviker från-/inte kommer till skolan utan att både skolan och vårdnadshavare är informerade, behöver vi arbeta enligt följande:

Taggar: ,

Information till vårdnadshavare med barn vid Sturebyskolan

Föregående vecka uppmärksammade media om att en flicka inte kom till skolan och där skolan inte hade informerat vårdnadshavare. Stadsdirektören i Stockholms stad har därför uppmanat stadens skolor att säkerställa skolans rutiner gällande närvarorapportering samt även uppmanat skolan att ”hellre

Taggar: , ,

Nya rutiner om övergång från ÅK 3 till ÅK 4

Sturebyskolan har beslutat att från och med höstterminen 2012 bilda nya klasser vid övergången från årskurs 3 till årskurs 4. Läs mer i det dokument som skolan skickat ut: rutiner_övergång_från_åk_3_till_4

Taggar: , ,
Top