Tagg: Dyslexi

Ny grupp har bildats inom FF: Dyslexigruppen

Dyslexigruppen är en av arbetsgrupperna i Föräldraforum. Vi är en öppen grupp som träffas 2 gånger varje termin. Syftet med gruppen är att: * föra en dialog med skolan * bevaka frågeställningar som rör läs- och skrivsvårigheter * utbyta erfarenheter

Taggar:

Komprimerad info från FF-mötet 130903

Hej alla Sturebyskolan-föräldrar! Det behövs föräldrar som kan jobba i Trafikgruppen med bl.a. den akut dåliga situationen med bygget! Kom till årsmötet! Kolla när din klass (4an-9an) nattvandrar detta läsår

Taggar: , ,
Top