Etikett: bastuhagsvägen

Med anledning av trafiksituationen på Bastuhagsvägen.

Vi har noterat att trafiksituationen på Bastuhagsvägen återigen har blivit kaotisk och i många fall direkt farlig för barn och vårdnadshavare på väg till och från skolan sedan bygghindren tagits bort.

Taggar: ,

Veidekke, allvarligt tillbud på Bastuhagsvägen, kranbil tippade över gångvägen.

Christian Karlsson platschef på Veidekke vill kort informera om att de haft ett allvarligt tillbud på Bastuhagsvägen  på förmiddagen.

Taggar: ,

Arbeten på Bastuhagsvägen kommer att avslutas vecka 42

Tyvärr har tidsplanen försenats för byggarbeten på Bastuhagsvägen. Enligt nuvarande tidschema kommer arbetet att vara klar vecka 42. Nedan hittar ni länken till dokumentet med mer information avseende arbetet. Häslningar, Trafikgruppen Informationsbrev till Sturebyskolan 21 aug 2012  

Taggar:

Information om arbeten på Bastuhagsvägen

Exploateringskontoret informerar om kommande byggarbeten Under sommarlovet 2012 kommer en del av Bastuhagsvägen att stängas av för att bygga en ny gång- och cykelväg och för att genomföra ledningsarbeten. Vägen stängs av för att byggperioden ska bli så kort som

Taggar:
Top