Läs Lotta Edholms blogg om sitt besök i Sturebyskolan den 20 mars 2009

Jag har precis kommit tillbaka från ett mycket intressant besök från Sturebyskolan, som ligger i södra delarna av Stockholm. Sturebyskolan är en stor skola med lite mer än 900 elever, från förskoleklass till årskurs 9.

Sturebyskolan har valt att dela in skolan i olika inriktningar för att alla elever som går där ska kunna läsa ämnen som intresserar just dem. Skolan erbjuder bl a klasser med fördjupade studier inom matematik och naturvetenskap. Undervisningen i dessa ämnen sker i ett högt tempo och under det sista året erbjuds eleverna att läsa in gymnasiets A-kurser i matematik och engelska. Detta är möjligt genom ett samarbete med Farsta gymnasium där elever och lärare bl a möts genom en IT-baserad plattform. Skolbesök: Sturebyskolan « Lotta Edholm.

Märkt med:

Det är tryggt för våra ungdomar att veta att vi vuxna finns ute på kvällar/helger och det är mycket bra om det är vuxna som barnen känner igen. Nattvandringarna har hållit på flera år och har stort stöd bland skolans föräldrar och upplevs som viktiga. Men för att nattvandringen ska fungera bra behöver vi alla hjälpas åt att sprida information om den i ansvariga klasser.

Märkt med:

Trygga, glada barn lär sig mera – insikt som gav Kvalitetspriset 2004

Trygga barn med god social kompetens klarar sig bäst. Det anser personalen i Sturebyskolan, som har tilldelats Stockholms stads Kvalitetspris för sitt arbete med att ge barnen goda förutsättningar att lyckas i skolarbetet. Och det gör ungdomarna. I våras fick samtliga avgångselever godkänt i alla ämnen.

Att skapa en trygg och tillåtande miljö med positiva förväntningar på eleverna, det är det bästa sättet att få dem att ta till sig kunskap. Så resonerar rektorn Randi Greger-Carlesund, vars professionella ledarskap var en av de faktorer som gav skolan Kvalitetspriset.

– Eleverna ska känna att vi tycker om dem och vill deras bästa. De är viktigt att de känner sig trygga och att de har både ämneskunskaper och social kompetens, säger Randi Greger-Carlesund.

Läs mer: http://stockholm.se/OmStockholm/Stadens-verksamhetsmal/Kvalitetsarbetet/Goda-exempel/Skola/