Nu finns dagordningen för mötet att läsa här:

Dagordning FF-möte 20190319.pdf


Nu finns det justerade protokollet från FF-mötet den 4 februari att läsa här:

Protokoll FF-möte 2018-02-04

Måndagen den 4 februari har Föräldraforum Sturebyskolan möte i personalrummet vid aulan kl 18.30. Alla vårdnadshavare är välkomna!

Ni kan läsa dagordningen här:
Dagordning-FF-möte-20190204

Nu finns det justerade protokollet från FF:s möte den 6 december 2018 att läsa här:

Protokoll-FF-möte-20181206

Alla vårdnadshavare är välkomna på FF-möte onsdagen den 6 december kl 18.30 i personalrummet vid aulan. Rektor Martin Widholm informerar om läget på skolan och vi har en gästtalare som kommer att berätta om trygg och säker trafik vid skolan.

Dagordningen kan ni läsa här:
Dagordning FF-möte 20181206

Varmt välkomna!

Nu finns det justerade protokollet från FF:s årsmöte att läsa här:
Justerat protokoll

På årsmötet valdes Helena Olsson till ordförande och till kassör valdes Sanna Ljungdahl.

Nu finns alla dokument inför årsmötet att läsa här:

http://ffsturebyskolan.se/dokument/dokument-18-19/

Välkomna på tisdag den 23 oktober kl 18.30 i personalrummet vid aulan!