Tid för nästa möte

Möten för läsåret 2017/2018

Vårterminen:

FF-möte måndag 5 februari kl 18:30
FF-möte måndag 19 mars kl 18:30
FF-möte onsdag 16 maj kl 18.30

Vi håller till i lärarrummet vid aulan.

Alla är välkomna!