Tid för nästa möte

Möten för läsåret 2017/2018

Höstterminen (preliminära datum):

FF-möte måndag 11 september 2017 kl 18:30
Årsmöte FF tisdag 24 oktober kl 18:30
FF-möte torsdag 7december 2017 kl 18:30

Vårterminen (preliminära datum):

FF-möte måndag 5 februari kl 18:30
FF-möte tisdag 20 mars kl 18:30
FF-möte i maj

Vi håller till i lärarrummet vid aulan.

Alla är välkomna!