Tid för nästa möte

Möten för läsåret 2018/2019

Höstterminen:

FF-möte torsdag 6 september kl 18:30
Årsmöte FF tisdag 23 oktober kl 18:30
FF-möte torsdag 6 december kl 18:30

Vi håller till i lärarrummet vid aulan.

Alla är välkomna!