Styrelsen och arbetsgrupper

 

# STYRELSEN # Läsåret 2016/2017
Befattning  namn  e-post
Ordförande Jonas Sköldberg ordforande@ffsturebyskolan.se
Kassör Niklas Engelhart kassor@ffsturebyskolan.se
Skolråd Janine OKeeffe skolrad@ffsturebyskolan.se
Skolråd Axana Haggar  -”-
Suppleanter skolråd Josephine Le Pluart   -”-
Suppleanter skolråd [ej tillsatt]   -”-
Övriga ledamöter Ewa Lindberg
Övriga ledamöter Malin Chappo
 Övriga ledamöter
 # ÖVRIGA #
Sekreterare Anders Humlebo info@ffsturebyskolan.se
Revisor Jessica Johansson revisor@ffsturebyskolan.se
Suppleant Revisor [ej tillsatt]   -”-
Webbansvarig & Soc media Benny Tjelvling webmaster@ffsturebyskolan.se
 # ARBETSGRUPPER #  Sammankallande
Nattvandring Carola Hällgren & Ewa Lindberg nattvandring@ffsturebyskolan.se
Valberedning Carola Hällgren Fransson och Katarina Steen Åberg valberedning@ffsturebyskolan.se
Trafikgrupp Magdalena Östling trafikgrupp@ffsturebyskolan.se
Julmarknad 2016 Tina Wirgén (8B)
Veronica Stjärnfelt (8A)
julmarknad@ffsturebyskolan.se
Skutan Anders Humlebo & Karin Nygren skutan@ffsturebyskolan.se
Cykeldag 2017 Anna Röhfors (2A) cykeldag@ffsturebyskolan.se
Skolbibliotek Vakant skolbibliotek@ffsturebyskolan.se
Dyslexigruppen Vakant dyslexigruppen@ffsturebyskolan.se
Lokalgrupp Jonas Sköldberg skolan-vaxer@ffsturebyskolan.se
Våra nyanlända Pia Engstrand nyanlanda@ffsturebyskolan.se