Kategori: Trafikgruppen

Sturebyskolans trafikgrupp

Nu är det dags för 3 bilfria veckor på Sturebyskolan! Mellan den 9:e maj och den 27:e maj hoppas vi att så många som möjligt av skolans personal och elever går, cyklar eller åker kollektivt till och från skolan. Detta …

Bilfria veckor på Sturebyskolan, 9 maj – 27 maj Read More »

Märkt med:

Eleverna får gå kvar i den utdömda paviljongen Vitan på Sturebyskolan i höst. Staden har inte lyckats lösa problemet med lokalerna.

Märkt med:

Vi har noterat att trafiksituationen på Bastuhagsvägen återigen har blivit kaotisk och i många fall direkt farlig för barn och vårdnadshavare på väg till och från skolan sedan bygghindren tagits bort.

Märkt med: ,

Trafikkontoret påbörjar en ombyggnation vid Sturebyskolan under sommaren 2014 med syfte att öka trafiksäkerheten, göra det lättare för gående och cyklister att ta sig fram samt minska motortrafiken i skolans omedelbara närhet.

Märkt med:

Hej alla Sturebyskolan-föräldrar! Det behövs föräldrar som kan jobba i Trafikgruppen med bl.a. den akut dåliga situationen med bygget! Kom till årsmötet! Kolla när din klass (4an-9an) nattvandrar detta läsår

Märkt med: , ,

Skolan fortsätter att vara väldigt populär. Detta har gjort att trycket är stort på skolan och nu har förvaltningen bestämt att skolan ska växa ytterligare. Det verkar som att skolan kommer att växa med ytterligare ca 200 barn. Hur detta …

Protokoll möte med Föräldraforum Sturebyskolan 2013-03-13 Read More »

Märkt med: ,

Elisabeth Meckbach, rektor sedan årsskiftet, presenterade sig. Annika Junehall informerade om olika punkter. Övriga frågor om föreläsare om sociala medier. Rapporter från arbetsgrupperna nattvandring, trafikgruppen, cyckeldagen, information, skolbiblioteket och julmarknaden.

Märkt med: