Kategori: Allmänt

Allmän löpande information och andra aktuella saker.

Kallelse till årsmöte i Sturebyskolans Föräldraforum 10 oktober 2016

Sturebyskolans Föräldraforum kommer att hålla sitt årsmöte den 10 oktober 2016 kl 18:30. Som vanligt håller vi till i personalrummet vid aulan. Dagordningen hittar du här: ff-dagordning-arsmote-2016 Så småningom kommer övriga årsmöteshandlingar dyka upp under           -Dokument

Taggar:

Information från skolhälsovården kring skabb som förekommer på skolan.

Har ni fler funderingar och frågor, kontakta skolsköterska.

Möte i Föräldraforum 13 september 18:30

Välkomna på Sturebyskolans Föräldraforums första möte för terminen på tisdag 13 september kl 18:30. Som vanligt håller vi till i personalrummet vid aulan. Dagordningen hittar du här: FF Dagordning 160913 Alla är välkomna!

Taggar:

Höstens föreläsningar om dyslexi på ABF-huset

Dyslexiförbundet FMLS, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) och Svenska Dyslexiföreningen bjuder in till tre föreläsningar om läs– och skrivinlärning i samarbete med ABF Stockholm. * 12 SEPT. 18:00-19:30 * 10 OKT. 18:00-20:00 * 9 NOV. 18:00-19:30 ABF föreläsningar Hösten 2016

Föräldraforumrepresentanter

Glöm inte att utse nya föräldraforumrepresentanter på föräldramötet. Anmäl representanterna till info@ffsturebyskolan.se  

Taggar:

Läsårsstart

Nu när det nya läsåret precis startat kan det vara på sin plats att påminna om nattvandringarna. Nytt för i år är att vi vandrar mellan kl 21:00 och 23:30. Vi utgår och avslutar på Skutan/Träffpunkt Stureby på skolgården. Schemat

Taggar: ,

FF tackar avgående styrelseledamöter och önskar alla en trevlig sommar

Bland årets nior som nu går ut från Sturebyskolan befann sig vår ordförande Helena Kettner Rudbergs tonåring. Helena kommer därför att avgå som ordförande för Sturebyskolans Föräldraforum. Eftersom Helena inte har möjlighet att delta på FFs möten i höst så

Top