Kategori: Allmänt

Allmän löpande information och andra aktuella saker.

Nu finns det justerade protokollet från FF:s möte den 14 april att läsa här:Protokoll FF-möte 20210414.pdf

Nu finns det justerade protokollet från FF:s årsmöte att läsa här:Protokoll Årsmöte FF 20210223 Justerat protokoll från FF:s ordinarie möte som hölls i anslutning till årsstämman finns att läsa här:Protokoll ordinarie FF-möte 20210223

Tisdagen den 23 februari kl 18.00 håller Föräldraforum årsmöte kombinerat med ordinarie FF-möte. Detta möte sker via Teams och alla klassrepresentanter bjuds in via mejl. Observera att mötet startar redan kl 18.00, alltså en halvtimme tidigare än vanligt. Alla dokument …

Årsmöte 2021 – dokument Read More »

Nu finns det justerade protokollet från FF:s digitala möte att läsa här:http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2020/12/Protokoll-FF-mo%CC%88te-20201209.pdf

Mötet hålls via Microsoft Teams. Vill ni vara med mejlar ni FF:s ordförande Helena Olsson för att få en länk till mötet. Adressen är ordforande@ffsturebyskolan.se. Dagordning digitalt FF-möte 2020-12-09 18:30 Val av sekreterare Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet …

Digitalt FF-möte på onsdag 9/12 kl 18.30 Read More »

Nu finns det justerade protokollet från Föräldraforums möte den 24 september att läsa här:http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2020/09/Protokoll-FF-200924.pdf

OBS! Schemat är uppdaterat 4 oktober 2020 efter att vi upptäckt ett litet fel. Syftet med kvälls- och nattvandring är att vara ett vuxet positivt och tryggt inslag för ungdomarna. Därför är det är viktigt att vi rör oss i …

Kvällsvandringsschema UPPDATERAT Read More »