Kategori: Dyslexigruppen

Sturebyskolans dyslexigrupp

Höstens föreläsningar om dyslexi på ABF-huset

Dyslexiförbundet FMLS, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) och Svenska Dyslexiföreningen bjuder in till tre föreläsningar om läs– och skrivinlärning i samarbete med ABF Stockholm. * 12 SEPT. 18:00-19:30 * 10 OKT. 18:00-20:00 * 9 NOV. 18:00-19:30 ABF föreläsningar Hösten 2016

Viktigt inför höstens utvecklingssamtal

Elever med läs- och skrivsvårigheter ska ha en Handlingsplan som beskriver de stödåtgärder som eleven har behov av. Dyslexigruppen har varit delaktig i att uppdatera Sturebyskolans Handlingsplan. Den ska enligt besked från rektor tas i bruk under höstterminen och det

I samband med skolstarten: Dyslexigruppen tipsar…

* I samband med att eleven byter stadium, till åk 1,4 och 7, är det särskilt viktigt att mentorerna får information om elevens behov av stöd. En sådan överlämning ska göras av tidigare mentor och specialpedagog. Mottagande mentor för informationen

Ny grupp har bildats inom FF: Dyslexigruppen

Dyslexigruppen är en av arbetsgrupperna i Föräldraforum. Vi är en öppen grupp som träffas 2 gånger varje termin. Syftet med gruppen är att: * föra en dialog med skolan * bevaka frågeställningar som rör läs- och skrivsvårigheter * utbyta erfarenheter

Taggar:
Top