Författare: Annika

Matsal, mobiltelefoner, representanter

Information gällande matsalen: På grund av det stora antalet barn har antalet matlag ökat och det i sin tur leder till negativa konsekvenser som skolan arbetar med att lösa. En av dem tycks vara att man har fått stressa på

Taggar: ,

Välkomna nya och gamla representanter!

Hej alla nyvalda och omvalda reps. i FF! Alla föräldramöten har inte varit ännu, men ni som är nya eller ”gamla” representanter för era klasser; vänligen maila namn och mailaadress (var god notera om ni INTE vill att er mailadress ska

Ny grupp har bildats inom FF: Dyslexigruppen

Dyslexigruppen är en av arbetsgrupperna i Föräldraforum. Vi är en öppen grupp som träffas 2 gånger varje termin. Syftet med gruppen är att: * föra en dialog med skolan * bevaka frågeställningar som rör läs- och skrivsvårigheter * utbyta erfarenheter

Taggar:

Komprimerad info från FF-mötet 130903

Hej alla Sturebyskolan-föräldrar! Det behövs föräldrar som kan jobba i Trafikgruppen med bl.a. den akut dåliga situationen med bygget! Kom till årsmötet! Kolla när din klass (4an-9an) nattvandrar detta läsår

Taggar: , ,

Läsårets första möte i Föräldraforum

Välkommen till läsårets första möte i Föräldraforum.  Tisdagen den 3 September kl 18.30, lärarrummet (bredvid aulan). Fika utlovas! På detta första möte kommer vi att göra en noggrann presentation av Föräldraforum och dess arbetsgrupper. Alla är välkomna, oavsett om du är klassrepresentant eller

Taggar:

Föräldraalliansen i Stockholms Stad bjuder in till Skolstartsfest i augusti

Se inbjudan här!

Politikerna om vintervägsinsatserna i vintras. Förbättring kommande vinter?

En av de stora frågorna för bättre framkomlighet för oskyddade trafikanter (gång och cykel) och trafiksäkerhet runt Sturebyskolan är bättre snöröjning. Vid trafik- och renhållningsnämndens sammanträde den 20 maj redovisas och behandlas vinterväghållningsinsatserna i Stockholms stad vintern 2012/2013. Uppföljningen visar

Top