Författare: Anders Humlebo

Nu finns det justerade protokollet från Föräldraforums möte den 24 september att läsa här:http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2020/09/Protokoll-FF-200924.pdf

OBS! Schemat är uppdaterat 4 oktober 2020 efter att vi upptäckt ett litet fel. Syftet med kvälls- och nattvandring är att vara ett vuxet positivt och tryggt inslag för ungdomarna. Därför är det är viktigt att vi rör oss i …

Kvällsvandringsschema UPPDATERAT Read More »

Nästa FF-möte är torsdagen den 24/9 kl 18.30. Mötet sker digitalt i form av frågor & svar med rektorn. Av praktiska skäl kommer endast FF:s klassrepresentanter bjudas in. Protokoll från mötet kommer som vanligt att läggas ut på hemsidan

Nu finns det justerade protokollet från FF:s möte den 7 maj att läsa här:Protokoll FF-möte 20200507

Nästa FF-möte är torsdagen den 7/5 kl 18.30. Mötet sker digitalt i form av frågor & svar med rektorn. Av praktiska skäl kommer endast FF:s klassrepresentanter bjudas in. Protokoll från mötet kommer som vanligt att läggas ut på hemsidan.

Nu finns det justerade protokollet från Föräldraforums möte den 19 februari att läsa här:Protokoll FF-möte 20200219 Anteckningar från rektorn informerar finns här:Anteckningar Rektorn informerar 20200219

Nu finns det justerade protokollet från årsmötet att läsa här:http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2020/03/Protokoll-FF-A%CC%8Arsmo%CC%88te-2020.pdf