Protokoll FF-möte 202104

Nu finns det justerade protokollet från FF:s möte den 14 april att läsa här:
Protokoll FF-möte 20210414.pdf