Protokoll Årsmöte

Nu finns det justerade protokollet från FF:s årsmöte att läsa här:
Protokoll Årsmöte FF 20210223

Justerat protokoll från FF:s ordinarie möte som hölls i anslutning till årsstämman finns att läsa här:
Protokoll ordinarie FF-möte 20210223