Protokoll FF-möte 20201209

Nu finns det justerade protokollet från FF:s digitala möte att läsa här:
http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2020/12/Protokoll-FF-mo%CC%88te-20201209.pdf