Protokoll FF-möte 2020

Nu finns det justerade protokollet från Föräldraforums möte den 24 september att läsa här:
http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2020/09/Protokoll-FF-200924.pdf