Protokoll från årsmötet

Nu finns det justerade protokollet från årsmötet att läsa här:
http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2020/03/Protokoll-FF-A%CC%8Arsmo%CC%88te-2020.pdf