Protokoll FF-möte 20190917

Nu finns det justerade protokollet från mötet den 17 september att läsa här:

http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2019/11/Protokoll-FF-mo%CC%88te-20190917.pdf