Protokoll FF-möte 13 nov

Nu finns det justerade protokollet från FF:s möte den 13 november att läsa här:

http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2019/11/Protokoll-FF-möte-20191113.pdf