Dagordning FF-möte 13 nov

Nu finns dagordningen för onsdagens möte att läsa här:

http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2019/11/Dagordning-FF-mo%CC%88te-20191113.pdf

Mötet startar kl 18.30 och hålls som vanligt i personalrummet i aulan.

Varmt välkomna!