Protokoll från senaste mötet

Nu finns det justerade protokollet från FF-mötet den 4 februari att läsa här:

Protokoll FF-möte 2018-02-04