Dokument inför årsmötet

Nu finns alla dokument inför årsmötet att läsa här:

http://ffsturebyskolan.se/dokument/dokument-18-19/

Välkomna på tisdag den 23 oktober kl 18.30 i personalrummet vid aulan!