Schema för kvällsvandringen

Här hittar ni schemat för kvällsvandringen ht 2018–vt 2019:

http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2018/09/Kvällsvandringsschema-ht-2018–vt-2019.pdf