Protokoll FF-möte 19 mars 2018

Nu finns det justerade protokollet från Föräldraforums möte den 19 mars 2018 att läsa här:

http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2018/03/Protokoll-FF-möte-20180319.pdf

 

Märkt med: