Protokoll FF-möte 5 februari 2018

Nu finns det justerade protokollet från Föräldraforums möte den 5 februari att läsa här:

http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2018/02/Protokoll-FF-180205.pdf