Protokoll FF-möte 7 dec 2017

Nu finns det justerade protokollet från Föräldraforums möte den 7 december att läsa här:

http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2017/12/Protokoll-FF-möte-20171207.pdf

Märkt med: